Wycieki oleju

Czym są wycieki oleju?

Wycieki oleju mogą być spowodowane różnymi czynnikami, przy czym głównym z nich jest nieprawidłowe ciśnienie w obudowie sprężarki oraz turbiny. Wycieki oleju mogą spowodować katastrofalne uszkodzenie systemów łożyskowych i wystąpić w ciągu kilku sekund od rozpoczęcia pracy turbosprężarki.
Jeśli turbosprężarka jest prawidłowo zainstalowana, NIE powinna puszczać oleju, jednak zdarzają się sytuacje, w których mimo wszystko dochodzi do wycieków. Poniżej przedstawiamy, niektóre z głównych przyczyn i objawów wycieków oleju.

Przykład prawidłowych ciśnień:

Oil leaks - turbo - bad examples

Powyższy schemat pokazuje prawidłowe ciśnienia w obydwu obudowach, co wyklucza powstawanie wycieków oleju z turbosprężarki.

Downloads

oil-leaks

Oil Leak

UWAGA – Wyciek oleju może również wystąpić, gdy silnik pracuje na biegu jałowym. Ciśnienie w obudowach jest niższe, co z kolei może prowadzić do wytworzenia próżni, powodując wyciek oleju do obudowy turbiny.
Gdy silnik zacznie pracować z normalną prędkością, ciśnienia zostaną przywrócone, a przecieki ustąpią.

Przyczyny wycieków oleju:

Strona kompresji

Niskiej jakości/stary rdzeń

Przerwany wąż dolotowy

Nieprawidłowe dopasowanie rury/węża dolotowego

Niedrożna rura/wąż dolotowy

Zatory w przewodzie łączącym z filtrem powietrza

Zamontowanie niewłaściwej turbosprężarki

Nieprawidłowe ciśnienie w obudowie sprężarki

Zabrudzony, stary filtr powietrza

Uszkodzona/pęknięta obudowa sprężarki

Niedrożny układ wydechowy

Obydwie strony

Niskiej jakości/stary rdzeń

Ponownie użyta stara/niedrożna rurka spływowa

Nadmierne ciśnienie w skrzyni korbowej spowodowane przedmuchami spalin

Zbyt wysokie ciśnienie oleju

Fizyczne uszkodzenie części wirujących oraz nadmierny luz na łożyskach (prawdopodobnie spowodowany też przez inny rodzaj awarii)

Zamontowanie niewłaściwej turbosprężarki

Podwyższone ciśnienie w skrzyni korbowej

Nadmierna ilość oleju w misce olejowej

Użycie silikonu/niewłaściwej uszczelki do uszczelnienia rurki spływowej

Skręcona/zgięta rurka spływowa

Powtarzające się wyłączenia silnika gdy jest on jeszcze zbyt gorący, prowadzące do karbonizowania się oleju w obudowie łożyskowań

Strona turbiny

Niskiej jakości/stary rdzeń

Wypaczona flansza wydechu

Pęknięcia w obudowie turbiny, czasami widoczne tylko gdy obudowa jest gorąca

Niewłaściwa uszczelka wydechowa

Niskiej jakości uszczelka wydechowa

Zamontowanie niewłaściwej turbosprężarki

Dziury w układzie wydechowym

Nieprawidłowe ciśnienie w obudowie turbiny

Zdeformowany pierścień uszczelniający na wałku turbiny od zbyt wysokiej temperatury spalin

Przykłady w jaki sposób olej może wyciekać z turbosprężarki:

Oil leaks - turbo - bad examples

W przypadku zgięcia, skręcenia lub częściowego zablokowania rurki spływowej dojdzie do wzrostu ciśnienia oleju w obudowie łożyskowań, które spowoduje wycieki z obydwu stron turbosprężarki.

Oil lead - turbo - bad example

Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, nie będzie miejsca na jego swobodny spływ, co doprowadzi do wzrostu ciśnienia oleju w obudowie łożyskowań, które spowoduje wycieki z obydwu stron turbosprężarki.

Oil leaks - turbo - bad examples

Jeśli poziom oleju jest wyższy niż określony przez producenta silnika, może to spowodować jego wypchnięcie z powrotem do rurki spływowej wraz z ruchem korby, ograniczając jego przepływ. Spowoduje to wycieki z obydwu stron turbosprężarki.

Oil leaks - turbo - bad examples

W przypadku utraty lub wzrostu ciśnienia od strony kompresji lub od strony turbiny spowoduje to wyciek oleju z jednej ze stron.

Oil leaks - turbo - bad examples

„Przedmuchy przez pierścienie tłoków” i „Przedmuchy przez skrzynię korbową” powodują ten sam efekt, zwiększają ciśnienie w skrzyni korbowej. Wpływa to na przepływ oleju do turbosprężarki przy odpowiedniej wymaganej prędkości i działa jako ograniczenie w rurce spływowej, powodując wyciek oleju z jednej ze stron.

UWAGA – Podczas wyważania na doważarkach wysokoobrotowych (VSR) mogą wystąpić wycieki oleju, ponieważ wyważany jest sam rdzeń pozbawiony zewnętrznych obudów przez co nie występują ciśnienia otoczenia wymagane do utworzenia uszczelnienia. Może to spowodować wypchnięcie oleju od strony kompresji i/lub turbiny, dając wrażenie wycieku. Jest mało prawdopodobne, że wycieki pojawią się gdy zamontujemy turbosprężarkę w samochodzie.

Zapobieganie wyciekom oleju w przyszłości:

  • Upewnij się, że systemy odprowadzania powietrza i oleju są wolne od zatorów i/lub ograniczeń
  • Sprawdź układ wydechowy, aby upewnić się, że jest szczelny
  • Nie używaj silikonu na uszczelkach olejowych, ponieważ łatwo może się oderwać i zablokować kanały olejowe
  • Upewnij się, że filtr cząstek stałych (DPF) i katalizator są wolne od zatorów
  • Używaj odpowiednich uszczelek i o-ringów
  • Używaj tylko obudów sprężarki i obudów turbiny o właściwym standardzie
  • Sprawdź, czy ciśnienie i poziom oleju są prawidłowe

For further common turbo failure topics, check out our other helps guides

Common turbo failure modes create much discussion between our customers and technical department. To help identify common failures in warranty situations and to provide advice on how to prevent future failures occurring, we have created a series of help guides:

Overspeeding

Foreign Object Damage

Overheating

Oil Contamination

Insufficient Lubrication

REA / SREA

Aby uzyskać więcej informacji na ten lub inny temat, odwiedź www.melett.pl/technical lub skontaktuj się z naszym zespołem technicznym za pośrednictwem [email protected]