Melett Turbo Glossary

Pojęcie Opis
Relacja A/R Stosunek A/R (Pola powierzchni (A) do promienia (R)). Współczynnik ten opisuje cechy geometryczne obudowy turbiny i sprężarki.
Obudowa łożyskowań Żeliwna obudowa to centrum turbosprężarki. Zawiera ona pierścień uszczelniający turbinę, łożysko(a) ślizgowe oraz łożysko oporowe, do których pod ciśnieniem podawany jest olej z silnika.
Wskaźnik wydatku turbosprężarki Wskazuje ograniczenie przepływu powietrza. Na mapie kompresji oznaczony jest po prawej stronie.
Zespół środkowy / CHRA Turbosprężarka bez obudowy sprężarki i bez korpusu turbiny. Zawiera cały zespół obrotowy – wałek, obudowę łożyskowań oraz koło kompresji.
Koło kompresji Koło kompresji to gwiaździsty wirnik o wielu łopatkach, który pobiera powietrze z otoczenia, by następnie sprężyć je i skierować do silnika.
Skorygowany przepływ powietrza Aby sporządzić wykres przepływu powietrza na mapie kompresji, należy upewnić się, że przepływ jest skorygowany o czynniki wpływające na gęstość powietrza, w tym warunki atmosferyczne.
Free-Float – wersja podstawowa Jest to typ turbosprężarki bez zaworu upustowego (ang. wastegate). Z uwagi na to, urządzenie nie sjest w stanie regulować własnego poziomu turbodoładowania.
Osłona termiczna Cienka płytka, która chroni górną część obudowy łożyskowań przed wysoką temperaturą spalin. Umieszcza się ją pomiędzy obudową a wirnikiem sprężarki.
Łożyska ślizgowe Umieszczone w otworze nawierconym w obudowie łożyskowań. Zapobiegają przemieszczeniom wałka na boki.
Obudowa turbiny typu on-centre Stary typ obudowy turbiny z wlotem po środku.
Pierścienie uszczelniające Sztywne uszczelnienie – zapobiega dostaniu się oleju i wody pomiędzy poszczególne komponenty.
Nadmierna prędkość obrotowa Termin opisujący pracę turbosprężarki dużo powyżej jej górnego zakresu roboczego.
Pierścienie uszczelniające Rodzaj uszczelnienia popularny w turbosprężarkach. Zapobiega dostawaniu się powietrza, gazu, lub oleju w nieodpowiednie miejsca. Działa w oparciu o różnicę ciśnień.
Stosunek sprężania ACiśnienie tłoczne podzielone przez ciśnienie ssawne.
Dla przykładu: Doładowanie + DPIntercooler + ciśnienie atmosferyczne) / (ciś. atmosferyczne – ciśnienie na filtrze DPA) = stosunek sprężania
Zestaw naprawczy Podstawowy – podstawowe części;
Rozszerzony – wszystkie części potrzebne do naprawy turbosprężarki;
Uniwersalny – każda odmiana części potrzebna w danym modelu, np. z płaskim/przewężonym kołem kompresji, prostym/przewężonym wałkiem, itp.
Talerzyk uszczelniający Zwykle z aluminium. Obrobiony tak, aby zmieścić w sobie pierścień uszczelniający po stronie kompresji mieszczący się w rowku odrzutnika oleju. W niektórych modelach element ten stanowi też dodatkowy kołnierz przymocowany do obudowy kompresji.
Wałek (wraz z kołem turbiny) Zespół złożony z wałka i wirnika turbiny – zwanego też kołem turbiny. Wykorzystuje spaliny z silnika do napędzenia turbiny, która z kolei napędza pompę powietrza.
Nakrętka wirnika Utrzymuje na wałku koło kompresji i inne części obrotowe. W nowoczesnych turbosprężarkach gwint zwykle lewostronny. Część obrobiona z ogromną precyzją – przy jej mocowaniu należy przestrzegać zaleceń co do momentu obrotowego.
Łożysko oporowe Pojedyncze łożysko płaskie, które chroni zarówno przed dodatnimi, jak i ujemnymi obciążeniami, gdy wirnik turbosprężarki rozpędza się bądź zwalnia. Łożysko jest nieruchome natomiast w w jego otworze pracuje wałek wraz z podkładka odrzutnika oleju. Warstewka oleju pod ciśnieniem krążąca po prowadnicach smarujących oddziela przednią część łożyska od powierzchni odrzutnika.
Podkładka odrzutnika Między łożyskiem ślizgowym i łożyskiem oporowym. Działa na zasadzie poduszki, która nie pozwala na stykanie się obu łożysk.
Odrzutnik oleju Usytuowany na wałku turbiny w otworze talerzyka uszczelniającego. Oddziela i uszczelnia przestrzenie pomiędzy łożyskiem oporowym, talerzykiem uszczelniającym a kołem kompresji.
Podkładka dociskowa Podkładka, która działa pod łożyskiem oporowym. Czasami podkładka jest dwuczęściowa, np. przy 360 stopniowym łożysku oporowym.
Pole powierzchni koła kompresji (Trim) Wartość używana w klasyfikacji kół turbin i kół kompresji. Aby ją obliczyć, używamy kwadratów średnicy małej i dużej.
Czyli mała średnica2/duża średnica = Trim