Melett North America Sales & Distribution Centre

Melett Ltd recognised the potential of having a base within the US, and the opening of Melett North America Inc. reflects a significant expansion of our current business operations. The proximity allow us to build up strong business partnerships within the US, giving us the ability to offer an unmatched level of service to out customers and extend our global reach. The North American Centre includes sales, warehouse and distribution facilities serve the US and Canadian markets.

Information

5166 E. Raines Rd, Building 7,
Memphis, TN 38118, USA

Toll Free (USA & Canada): 1-855-235-9706

Telephone: 1-901-322-5896

Fax: 1-901-360-8667

US sales email only: [email protected]

Formularz zapytania

Które z tych określeń najlepiej Cię opisuje?

Skąd dowiedziałeś się o Melett?Wypełniając powyższe dane, upoważniają nas Państwo do przekazania danych osobowych do wybranego Autoryzowanego Warsztatu Melett, co pozwoli nam na monitorowanie Państwa zapytania. Państwa prywatność jest dla nas ważna, więc dane nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż Państwa zapytanie.