Najwyższe Standardy Jakości Produkcji

Significant investment in our own manufacturing
and core production facilities, gives us 100% control of the complete production process, whilst maintaining the highest quality manufacturing standards. The Melett Manufacturing Facility incorporates the latest machinery and technology, including casting tooling, welding machines and the latest Japanese CNC controlled equipment with onboard CMM. Znaczne inwestycje we własny zakład produkcyjny pozwoliły na pełną kontrolę procesu produkcji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Zakład produkcyjny firmy Melett posiada najnowsze urządzenia i technologie, w tym odlewnie, maszyny spawalnicze i wiodące japońskie maszyny pomiarowe CNC z własną maszyną pomiarową CMM.

At Melett, we also work with fully certified ISO/TS16949 quality manufacturers, who adhere to the same strict quality control principles and have a great deal of experience in the manufacture of high precision parts for existing OEM turbocharger companies. Firma Melett współpracuje również z producentami, którzy legitymują się certyfikatami jakości ISO/TS16949, a więc stosują te same rygorystyczne zasady i posiadają bogate doświadczenie w produkcji wysoce precyzyjnych części dla producentów OEM.