Zanieczyszczenie oleju

Downloads

oil-contamination

Oil Contamination

Olej jest bardzo często pomijany jako kluczowy element, jednak czysty przefiltrowany olej silnikowy to konieczność dla każdej turbosprężarki. Zanieczyszczenia powodują szybkie zużycie różnych elementów i ostatecznie doprowadzają do poważnej awarii.

Oznaki zanieczyszczenia oleju

 • Rysy na częściach oporowych;
 • Rysy na bieżniach łożysk ślizgowych;
 • Rysy na czopach łożyskowych wałka;
 • Zapach paliwa w oleju.

Ponadto, jeśli poziom oleju jest zbyt niski, lub gdy użyto olej niewłaściwego typu, turbosprężarka może ulec przedwczenej awarii. Jeżeli pierwotna przyczyna awarii nie jest znana, prawdopodobnie dojdzie do uszkodzenia tego samego rodzaju w nowo naprawionym urządzeniu. Katastrofalne uszkodzenie łożysk ślizgowych może nastąpić nawet w ciągu kilku sekund od rozruchu turbosprężarki.

Co powoduje zabrudzenie oleju?

 • Duża ilość nagaru w silniku może szybko zanieczyścić nowy olej;
 • Do zanieczyszczenia oleju może dojść podczas serwisowania (przez przypadek);
 • Gdy używany filtr oleju jest zatkany/uszkodzony lub niskiej jakości;
 • Może dojść do znacznej degradacji oleju z powodu zbyt wysokich temperatur bądź zbyt długich okresów bez serwisowania;
 • Zużycie mechaniczne silnika również prowadzi do zanieczyszczeń oleju;
 • Może też dojść do zmieszania się oleju z paliwem bądź wodą.

Jak zapobiegać awariom:

 • Używanie nowego oleju i filtrów przyczynia się do zmniejszenia ryzyka. Przy montażu naprawionej turbosprężarki doradzamy stosowanie filtrów zalecanych przez producenta silnika;
 • Wymieniany olej musi być odpowiedniej klasy dla danego silnika;
 • Wymiana lub czyszczenie rur doprowadzających olej wraz z mikrofiltrami pomaga zapobiec gromadzeniu się nagaru bądź osadu blokującego dopływ oleju do łożysk.